Vindmølleparker - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Fremtidens Havvindmølleplaceringer
Energistyrelsens redegørelse Fremtidens Havvindmølleplaceriner 2025 angiver muligheder for de fremtidige placeringer af havvindmølleparker. Billedet øverst til højre viser de tænkte placeringer i Jammerbugten. Det drejer sig om vindmøller, der er op til 260 meter høje, forsynet med kraftige advarselsblink til luftfarten. Møllerne vil blive synlige fra stranden, i skumringen vil blitzlysene formentlig være meget tydelige.
Det er en meget flot redegørelse, som kan give et kvalificeret grundlag til stillingtagen til vindmølleparker, hvad enten man kan lide dem eller ej.
Redegørelsen fra Energistyrelsen kan læses som PDF fil her
Supplerende til denne redegørelse kom der i foråret 2012 en screening af mulighederne for placering af kystnære vindmølleparker, Det drejede sig om mindre møller end de, der er beskrevet ovenfor, men med en placering omkring kun 4 kilometer fra kysten. Der blev udvalgt 16 områder, heriblandt et områder der kaldes Jammerbugt Nord, beliggende mellem Blokhus og Løkken, ses på billedet nederst til højre. Disse placeringer har været til høring og Jammerbugt Kommune har svaret. Jammerbugt Kommunes høringssvar kan læses her
Senest har forligspartierne fra forårets energiforlig besluttet at indsnævre de 16 områder i de kystnære vindmølleparker fra 16 til 8 placeringer, og Jammerbugt Nord er herved udgået. Der kommer således ikke en kystnær vindmøllepark tæt på vores område, Jammerbugt Syd bibeholdes, den er beliggende ud for Bulbjerg.
Forslaget om placeringen af de store havvindmølleparker består uændret, men der er ikke taget politisk beslutning om disse placeringer endnu.
Oktober 2018 er der igen gang i diskussionen om havvindmølleparker idet, der nu skal undersøges 4 steder Danmark herunder et områder ude i Jammerbugten. Der skal placeres møller i 3 af de 4 områder. Første møllepark ventes i udbud sommeren 2019 og når det hele er færdigt i 2030 kan alle danske hjem forsynes med grøn strøm fra havvindmøllerne. Der er mindst 15 kilometer ud til nærmeste mølle, og de vil ikke blive særligt synlige fra stranden. Hen ad vejen skal der træffes en politisk beslutning om dette, Jammerbugt Kommune synes mere positiv end tidligere.
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold