Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Brandfareindeks: Ingen brandfare
Tørkeindeks: 8,9
Beredskabsgrad: 0
Link til Hjertestarter

Referat af bestyrelsesmøde den 19.6.2022 kan læses her

Vedtægtsændringen kan ses her

Skovens dag
Lørdag den 14. maj mødtes 37 beboere i Klitplantagen hos Henrik på Mejse Allé, først til morgen kaffe med rundstykke og en lille en, siden til lidt arbejde i skoven. Der var højt humør og ivrig snakken på kryds og tværs. Bækken blev gået efter for løst affald og der blev rettet lidt på det som kommunen havde dynget op på på siderne. Der blev fyldt huller i vejene, bænke blev slebet og malet med Gori, et manglende bump skilt blev monteret og der blev sat 4 pæle ned ved nedgangen til stranden ved bækken, der er stadig parkering af folk fra byen og der blev renset op omkring vores vejskilte. Klokken 12 afslutning med lækker sandwich, øl og vand.
Bestyrelsen takker for det store fremmøde, det gode humør og arbejdsindsatsen.
Skovens dag er en vigtig social begivenhed for foreningens medlemmer.
Generalforsamling 2022
Kære medlemmer
Som tidligere annonceret er årets generalforsamling lørdag den 16. juli (3. lørdag i juli måned). Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest lørdag den 18.6.2022 klokken 12.
Der vil blive indkaldt til GF senest lørdag den 2. juli med angivelse af dagsorden og reviderede regnskaber, indkomne forslag til generalforsamlingen og angivelse af, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg.

Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold