Om Foreningen - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Om Foreningen
 
Foreningen Klitplantagen Blokhus blev stiftet i 1943, og hed oprindelig "Blokhus Klitplantages Lejerforening eller "BKL", og fik sit nye navn på generalforsamlingen i 2006, samtidig med at nye og mere tidssvarende vedtægter blev vedtaget.

Fokus for foreningen er en varetagelse af de 124 medlemmers interesser i forhold til Naturstyrelsen og offentlige myndigheder både lokalt og på landsplan.

Konkret er der i de sidste par år forhandlet nye kontrakter som giver mulighed for 30 årige lejemål, samt ikke mindst en anden reguleringsmekanisme af lejen som har modificeret de tidligere meget væsentlige stigninger. Sagen var oppe i Folketinget og blev afgjort af ministeren.

Foreningen har også etableret et samarbejde med øvrige foreninger i Vestkystens Klitplantager og er dermed forhandlingspart i forhold til Naturstyrelsen.

Lokalt er der etableret et godt samarbejde med Skovens repræsentant, som kan medvirke til løsning af sager, såvel som der er to årlige kontaktmøder med Naturstyrelsen. Hertil kommer at Foreningen er repræsenteret i bestyrelsen i "Foreningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune".

Alt med henblik på indflydelse til gode og gavn for foreningens medlemmer og med mulighed for at påvirke udviklingen i et unikt, naturskønt område.

Andre fokusområder er naturplejen, ridestier, skiltning, lokalplan, grundkøb, trafikdæmpning.

Foreningens folder kan ses og downloades her
 
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold