Bestyrelsesmøder 13/14 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Bestyrelsesmøder 2013/2014
Bestyrelsesmøde den 12. oktober i Blokhus
Bestyrelsen var samlet første gang efter generalforsamlingen og konstituerede sig uændret fra tidligere, nemlig
• Formand - Fleming Friis Larsen
• Næstformand - Jørgen Hein
• Kasserer - Søren Hald
• Kontakt til lokale foreninger og Naturstyrelsen - Henrik Lindholm Kristiansen
• Sekretær og hjemmesideansvarlig - Søren Thomsen
Bestyrelsen gennemgik forløbet af generalforsamling 2013, næstformand Jørgen Hein har modtaget mange rosende ord om forløbet, der var en livlig debat, og forslaget om ændring af vedtægterne blev trukket tilbage i stedet for at blive hastet igennem. Formanden har haft en henvendelse fra Naturstyrelsen i Skagen, idet man fejlagtigt havde fået den opfattelse, at foreningens vedtægter var blevet forkastet, og at foreningen i øjeblikket ingen vedtægter havde. Dette havde skabt nogen uro i ministeriet og i styrelsen, indtil vores formand kunne sende dem en kopi af gældende vedtægter, der er underskrevet og godkendt af Jammerbugt Kommune. Selvfølgelig er det sådan, at i tilfælde af tilbagetrækning eller forkastelse af vedtægtsændringer, så gælder de gamle uantastet.
Naturens dag planlægges sammen med Naturstyrelsen til weekenden før påske 2014, det er 12. – 13. april. Der har været ønske om en grundig rensning af bækkens løb gennem klitterne, og naturstyrelsen har et ønske om fjernelse af enkeltstående træer og rosenbuske på klitengene.
Bestyrelsen vil kontakte lokale vognmænd, for at finde ud af, hvem der kan påtage sig at lappe hullerne i vores veje samt om muligheden for vinterrydning, og hvad det koster. Det forudses, at være meget dyrt, eksempelvis kostede en udkørsel af støvdæmpningsmiddel i sommer godt 8.000 kroner, og det var ikke støvdæmpningsmidlet, der var dyrt. Bestyrelsen anbefaler, at fastboende anskaffer sig snekæder.
Næste års generalforsamling bliver den 19. juli og afholdes i vanlige lokaler.
Vejfonden mødes ligesom i 2013 før selve generalforsamlingen. I 2014 vil der være en formel dagsorden. Der er i øjeblikket 2 restancer til vejfonden, de vil blive inddrevet snarest.
Der er stadig kun solgt 21 grunde, der har været et par udskiftninger blandt lejerne, og der er i øjeblikket 107 medlemmer af foreningen.
Vedtægterne skal gennemarbejdes efter de retningslinjer, der var enighed om på generalforsamlingen. Efterfølgende vil vedtægterne i rettet form med de originale til sammenligning og bestyrelsens kommentarer blive lagt på hjemmesiden, så alle kan orientere sig og komme med kommentarer i god tid inden næste generalforsamling.
Sekretær    Søren Thomsen
Bestyrelsesmøde den 28.12.2013 i Blokhus
Referatet fra sidste møde blev gennemgået med en enkelt rettelse - det var det støvdæmpende middel, der var dyrt og ikke udkørslen - beklager misforståelsen.
Henrik Lindholm Kristiansen berettede fra mødet med Naturstyrelsen den 29. oktober, hvor det bl. a. blev slået endeligt fast, at Natyrstyrelsen ikke vil tilbyde at fjerne grenaffald for ejerne, og at ejerne ikke kan få udleveret planter til genplantning. Begrundelsen er fortsat, at Naturstyrelsen ikke vil ind i administrative tiltag i denne forbindelse. Bestyrelsen undersøger prisen for en fælles afhentning af grenaffald for ejerne. Naturstyrelsen beder om, at man koordinerer ønsker om skovning, således, at ønsker fremsættes fra sommerferien og frem til 1. november. Naturstyrelsen vil gerne deltage i en naturens dag. Som tidligere annonceret blive det lørdag den 12. april, mødested og aktiviteter bliver meddelt her på hjemmesiden i god tid. Naturstyrelsen anbefaler, at lave et vejudvalg under bestyrelsen, og det bliver foreløbig etableret med Henrik Lindholm Kristiansen fra bestyrelsen og Jon Lønstrup fra Naturstyrelsen.
Vejene er nu, som lovet i referat fra sidste bestyrelsesmøde, rasper af og huller er fyldt op. Bestyrelsen har forhandlet en pris på ca. 10.000 for dette arbejde hos Hune Vognmandsforretning, som har udført opgaven.
20 af 21 ejere har betalt vejbidrag til foreningen. En ejer, der ikke har reageret på 2 rykkere, får nu 3. rykker om at betale til det fælles projekt.
Der er i dag lagt de sidste perioderegnskaber på hjemmesiden under Nyt. Der vil medio januar blive sendt girokort ud til alle, således, at lejere får et girokort til indbetaling af foreningskontingent på 250 kroner, ejere får et girokort til foreningskontingent på 250 kroner og et girokort til vejbidrag på 350 kroner. Betalingen forfalder ultimo februar. Samtidig sendes et følgebrev fra formanden.
Bestyrelsen tager nu hul på planlægningen af årets generalforsamling, denne foregår den 19. juli på Nordstjernen i Blokhus.
Sekretær Søren Thomsen
Bestyrelsesmøde den 16. maj i Blokhus
Evaluering af Naturen dag
Naturens dag forløb til Foreningens og Naturstyrelsens store tilfredshed. Godt 20 medlemmer var mødt op og der blev arbejdet ihærdigt i nogle timer. Den store klithede ved slettevej blev ryddet for træer og buske og stien langs bækken blev ryddet for affald fra havet. Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med arrangementet. Foreningen vil gentage succesen til næste år.
Medlemmer og økonomiudstående fordringer
Enkelte medlemmer har bedt om støvdæmpning allerede nu medio maj, men det er for dyrt, koster ca. 11.000 pr. gang og vi venter til lige før generalforsamlingen. Der er 2 ejere, der mangler at betale vejbidrag. 109 har betalt til foreningen.
Generalforsamling i Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune.
Beretning vil fremover kunne ses på denne forenings hjemmeside
Mødet med Naturstyrelsen
Det ser ud til, at der ikke er større modstand mod at begynde arbejdet med en ny lokalplan, hverken fra Jammerbugt Kommune eller fra Naturstyrelsen – det bliver så et indsatsområde for bestyrelsen. Lov om grundkøb er forlænget med 5 år. Naturstyrelsen angiver noget besvær med at holde ejerne fast på de deklarationer der gælder for grundene. Bestyrelsen kan naturligvis ikke overfor Naturstyrelsen holde hånd over brud på deklarationerne.
Generalforsamlingen
Erik Østergaard har sagt ja til dirigenthvervet, hvis han ellers er i landet. Samme sted samme tid og samme traktement, med den ændring, at Foreningen giver en øl efter GF, hvor bestyrelsen også vil være uformelt tilgængelig for spørgsmål og diskussion. Buffeten er droppet, grundet for ringe tilslutning. ST sørger for sangen, Formanden sørger for stemmesedler, kassereren sørger for medlemsoversigt til adgangsbrug. Foreslår samme kontingent. Der er møde med ejerne klokken 8:30 i samme lokaler. Holger Thule Hansen foreslås til vejudvalg sammen med Henrik og Jon. Indkaldelse sendes ud fysisk en måned før lige efter fristen for indkomne forslag altså medio juni. På hjemmesiden vil man kunne se Naturstyrelsens vedtægtsforslag sammen med det af bestyrelsen reviderede og bestyrelsens kommentarer.
Søren Thomsen, sekretær
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold