Blokhus Klitplantage

Gå til indhold

Hoved menu

Bestyrelsesmøder 20/21

Nyt

Bestyrelsesmøde Lørdag den 10.10.2020 i Blokhus
Dagsorden
1 Referat fra den 12.9.2020
2 Orientering om møderne 22.9 og 28.9
3 Skovens dag, grupper og opgaver
4 Orienteringsmøde
5 Medlemsnyt, økonomi
6 NST nyt samt henvendelse til Preben Bang Henriksen
7 Evt og næste møde


1 Referat fra 12.9.2020
Referatet godkendes uden kommentarer

2 Orientering om møderne 22.9 og 28.10
Der foreligger et referat fra mødet den 28.9 her på hjemmesidens forside. Mødet den 29.9, som Formanden deltog i, var et orienteringsmøde for ejendomsmæglerne og der var rigtig mange ejendomsmæglere til stede. De skal så inden jul give et bud på, hvad de skal have for at løse opgaven med vurdering af grundpriser og grundlejer. Møderne foregik i en god atmosfære. Vi får som forening at vide hvilken maægler der er udvalgt i vores område og vi tager naturligvis kontakt til vedkommende omkring vurderingerne.

3 Skovens dag
Bestyrelsesmødet foregik i timen før arrangementet "skovens dag" og de sidste planer om hold og arbejdsopgaver blev lagt.

4 Orienteringsmøde
Det giver ingen mening at indkalde til et orienteringsmøde før vi får vurderingerne fra ejendomsmæglerne. Når lejerne får tilsendt varsel om lejestigninger, er der en indsigelsesfrist for protester og det vil ultimativt ende i boligretten til afgørelse.

5 Medlemsnyt og økonomi.
Søren Hald har forfattet et brev til de ny lejere/ejere i skoven, det kommer i deres postkasse i denne uge, det indeholder info om foreningen og opfordring til medlemskab af foreningen. Der er ingen ændringer i økonomi. Hidtil er der ikke blevet givet kørselsgodtgørelse, men det indføres når der skal køres længere strækninger for at deltage i NST møder og når man kun kører efter bestyrelsesmøder og ikke er på stedet.

6 NST nyt samt henvendelse til Preben Bang Henriksen.
På mødet den 28.9 spurgte vores formand miljøministeriets repræsentant, som ansvarsmæssigt er placeret lige under direktøren for miljeministeriet om der ville være mulighed for at forhandle husstørrelsen op i forbindelse med ny kontrakter og i det hele taget. Der blev svaret et klart nej til at øge størrelsen på husene i skoven ud over de 100 kvadratmeter, der er tilladt i øjeblikket. Når den sidste grund er solgt vil det være en forhandling med kommunen om ændring i gældende lokalplan for at få lov til at bygge større huse i skoven. Set i lyset af dette klare svar, vil bestyrelsen ikke foretage sig yderligere i form af at kontakte Preben Bang Henriksen, som der tidligere har været tale om. Denne afgørelse vil skriftligt tilgå Saxtoft, som har rettet henvendelse til bestyrelsen om emnet.

7 eventuelt og næste møde
Intet under evt og næste møde bliver lige inden jul.

Venlig hilsen
Søren ThomsenBestyrelsesmøde lørdag den 12.9.2020 i Blokhus
Dagsorden
1 Økonomi og medlemmer
2 Opfølgning på Generalforsamlingen
3 Skovens dag, opgaver
4 Ridning
5 Skiltning/brandfare
6 NST-mødet 28.9
7 Jammerbugt Kommune/lokalplanen/husstørrelsen
8 Evt og næste møde


1 Økonomi og medlemmer:
Et medlem af foreningen mangler at betale vejbidrag, vi rykker igen. Der er 63.021 kroner i foreningskassen, og 181.448 i vejkassen. Afhentning af grenaffald kostede 11.125 kroner som deles af begge kasser. Der er 111 medlemmer, det er 3- 4 færre end de foregående år, skyldes måske mange ejerskifter, hvor vi ikke får oplysninger fra Naturstyrelsen. Vi arbejder på sagen og kontakter de ny i skoven omkring medlemskab.

2 Opfølgning på GF
Vi har fået henvendelse fra Saxtoft omkring referatet og henvendelse til det politiske niveau. Formanden har svaret på hans henvendelse, og vi har sendt vores optegnelser til ham. Der foreligger således en korrespondance omkring sagen. Saxtofts henvendelse drøftes på bestyrelsesmødet og formanden tager initiativ i sagen.

3 Skovens dag, opgaver
Skovens dag er fastsat til den 10. oktober klokken 10. Alt foregår udendørs efter myndighedernes normer for Coronarestriktioner herunder størrelsen af tilladte forsamlinger. Starter med kaffe hos Henrik og afslutter samme sted. Der skal opsættes skilte og graves stolper ned til samme. Eksisterende metalskilte skal udskiftes med vores træstandart.
Bump: Vognmanden, der afhentede grenaffaldet, har fået opgaven med at etablere bump inkl. den tilhørende skiltning.
Vi har efterhånden en del, der skal drøftes med NST, vi anmoder om et møde. Næste år ryddes der roser ved nedgangen ved klitten i bunden af Havørns Allé – en aktivitet til skovens dag 2021.

4 Ridning
Der opsættes skilte med ridning forbudt overalt. Store pictogrammer ved indkørslen og ved bækken, mindre pictogrammer på bommene i syd.

5 Skiltning/brandfare
Flytning af nuværende skilt ved svinget på Havørns Allé, samt opsætning af flere skilte ved strandadgange til skoven og lige før adgangen til skoven.

6 NST-mødet 28.9
Møde om grundpriser og lejestørrelse, en orientering. Vi mødes 1 time før med de andre foreninger i Randbøl. Vurderingsopgaverne overdrages til mæglerne, 1 repræsentant for hver grundejerforening skal være til stede. Mødet med mæglerne er den 22.9.
Afhængig af hvad der sker på møderne, indkalder vi til et lokalt orienteringsmøde.

7 Jammerbugt kommune, lokalplanen/husstørrelsen
Der er ikke sket noget siden sidst, vi afventer formandens tiltag, som beskrevet ovenfor.

8 Evt
Vi kan konstatere, at der er opstået ny grendynger et par steder ved vejkanter, vi holder øje, og udfordringen tages op med Naturstyrelsen, det drejer sig om lejere. Næste bestyrelsesmøde er den 9. oktober.

Venlig hilsen
Søren ThomsenBestyrelsesmøde lørdag den 18.7.2020 efter generalforsamlingen

Bestyrelsen konstituerede sig uændret

Fleming Friis Larsen - Formand
Jørgen Hein - Næstformand
Henrik Lindholm Kristiansen - Vejudvalg, kontakt til NST og kommunen
Søren Hald - Kasserer
Søren Thomsen - Sekretær og hjemmeside

Bestyrelsesmøde lørdag den 12.9.2020 i Blokhus
Dagsorden
1 Økonomi og medlemmer
2 Opfølgning på Generalforsamlingen
3 Skovens dag, opgaver
4 Ridning
5 Skiltning/brandfare
6 NST-mødet 28.9
7 Jammerbugt Kommune/lokalplanen/husstørrelsen
8 Evt og næste møde


1 Økonomi og medlemmer:
Et medlem af foreningen mangler at betale vejbidrag, vi rykker igen. Der er 63.021 kroner i foreningskassen, og 181.448 i vejkassen. Afhentning af grenaffald kostede 11.125 kroner som deles af begge kasser. Der er 111 medlemmer, det er 3- 4 færre end de foregående år, skyldes måske mange ejerskifter, hvor vi ikke får oplysninger fra Naturstyrelsen. Vi arbejder på sagen og kontakter de ny i skoven omkring medlemskab.

2 Opfølgning på GF
Vi har fået henvendelse fra Saxtoft omkring referatet og henvendelse til det politiske niveau. Formanden har svaret på hans henvendelse, og vi har sendt vores optegnelser til ham. Der foreligger således en korrespondance omkring sagen. Saxtofts henvendelse drøftes på bestyrelsesmødet og formanden tager initiativ i sagen.

3 Skovens dag, opgaver
Skovens dag er fastsat til den 10. oktober klokken 10. Alt foregår udendørs efter myndighedernes normer for Coronarestriktioner herunder størrelsen af tilladte forsamlinger. Starter med kaffe hos Henrik og afslutter samme sted. Der skal opsættes skilte og graves stolper ned til samme. Eksisterende metalskilte skal udskiftes med vores træstandart.
Bump: Vognmanden, der afhentede grenaffaldet, har fået opgaven med at etablere bump inkl. den tilhørende skiltning.
Vi har efterhånden en del, der skal drøftes med NST, vi anmoder om et møde. Næste år ryddes der roser ved nedgangen ved klitten i bunden af Havørns Allé – en aktivitet til skovens dag 2021.

4 Ridning
Der opsættes skilte med ridning forbudt overalt. Store pictogrammer ved indkørslen og ved bækken, mindre pictogrammer på bommene i syd.

5 Skiltning/brandfare
Flytning af nuværende skilt ved svinget på Havørns Allé, samt opsætning af flere skilte ved strandadgange til skoven og lige før adgangen til skoven.

6 NST-mødet 28.9
Møde om grundpriser og lejestørrelse, en orientering. Vi mødes 1 time før med de andre foreninger i Randbøl. Vurderingsopgaverne overdrages til mæglerne, 1 repræsentant for hver grundejerforening skal være til stede. Mødet med mæglerne er den 22.9.
Afhængig af hvad der sker på møderne, indkalder vi til et lokalt orienteringsmøde.

7 Jammerbugt kommune, lokalplanen/husstørrelsen
Der er ikke sket noget siden sidst, vi afventer formandens tiltag, som beskrevet ovenfor.

8 Evt
Vi kan konstatere, at der er opstået ny grendynger et par steder ved vejkanter, vi holder øje, og udfordringen tages op med Naturstyrelsen, det drejer sig om lejere. Næste bestyrelsesmøde er den 9. oktober.

Venlig hilsen
Søren Thomsen


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu