Medlemsmøde 17.10.15 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Medlemsmøde
Medlemsmøde den 17.10 2015 på Nordstjernen i Blokhus
 
 
Formanden Fleming Friis Larsen bød velkommen til de godt 30 medlemmer der var mødt frem til foreningens medlemsmøde på Nordstjernen.
 
Mødet blev indledt med en detaljeret redegørelse om muligheden for fibernet bredbånd i foreningens område. Morten fra bredbånd Nord besvarede de mange spørgsmål, og der vil  nu blive udsendt tilbud til alle huse i området. Der er tilbud frem til 1.12.2015 om tilslutning, som er vederlagsfri, idet nedgravning dækkes af bredbånd Nord. Det kræver 44% af de 138 huse for at tilbudet gælder. Bestyrelsen anbefaler meget det gode tilbud. Bredbånd Nord aftaler ligeledes med Naturstyrelsen, som ikke har indvendinger mod projektet. Vi håber meget at flere end 61 tilmelder sig.
 
Efter en kort pause med kaffe og sædvanlig oste/rullepølse mad fortsatte mødet.
 
Bestyrelsen vil fremsende tilbud på branddaskere til brug i de enkelte huse. Prisen forventes at blive ca. 250.00 ved køb af 100 stks, idet foreningen giver et tilskud på 50 kr. til hver branddasker.
 
Normalprisen er 350.00 kr-. Vi vil prøve at få en engangslevering i forbindelse med påsken 2016, hvor de enkelte købere kan afhente en branddasker. Nærmere orientering om bestilling og betaling følger.
 
Henrik Lindholm sagde at vejene snarest bliver istandgjort, og at der vil blive et par ekstra grusbunker til selvopfyldning af huller i vejen. Det vil være omkostningsbesparende. Styning af træer er fortsat skovens ansvar, mens afhentning af grene kun vil ske for lejernes vedkommende.
 
Skiltene er foreningens ansvar og de vil blive gennemgået med henblik på fortsat vedligeholdelse.Brandskilte bliver opsat af skoven, som her et lager liggende. Leddet ved Slette vej åbnes ikke. Bestyrelsen vil derfor i påsken 2016 bestille en container til grønt affald, og den sættes op ved Slettevej/Svalesvinget ved engen. Bliver den fyldt op vil vi bestille en ekstra.
 
Skovens dag vil blive gennemført i foråret 2016 og forventeligt i forbindelse med påsken. Formanden nævnede i den forbindelse, at der kan være forsikringsmæssige forhold, der skal vurderes.
 
Sti om Nørresø bliver ikke tilladt af hensyn til vildtpleje. Kameraovervågning vurderes af politiets forebyggelsesenhed i samarbejde med Naturstyrelsen og vil blive fulgt op fra bestyrelsens side.
 
Bendt Åen præsenterede en ny facebook side - Blokhus Klitplantage - til gensidig glæde og gavn for foreningens medlemmer.
 
Formanden orienterede slutteligt om at Retten i Aalborg  den 15.10. havde afsagt dom i inkassosagen mod det medlem af foreningen, som havde vægret sig ved at betale vejbidrag til foreingen. Dommen havde giver foreningen fuldt medhold om det rejste krav, samt herudover dømt den pågældende til at betale sagens omkostninger med 23.000kr. Formanden udtrykte håb om at der nu kom ro om spørgsmålet også fremover til gavn for de væsentlige opgaver vi har forude.
 
Tak til de fremmødte for en god formiddag.
 
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold