Persondatapolitik - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Persondatapolitik for Foreningen Klitplantagen Blokhus
For at drive Foreningen Klitplantagen Blokhus har foreningens bestyrelse brug for at kende og gemme følgende oplysninger på medlemmerne:
 
 
 Navn på lejermedlem/ejer af den enkelte grund
 
 Adresse i Klitplantagen
 
 Hjemadresse
 
 mailadresse
 
 telefonnummer
 
 
Deklarationsbestemte(tvungne) medlemmer er alle grundejere i Klitplantagen, øvrige medlemmer er lejere, der har betalt kontingent inden årets generalforsamling, 3. lørdag i juli måned. De, der ikke har betalt slettes af medlemslisten efter det følgende års generalforsamling.
 
 
Foreningen har ikke persondata på lejere, der bor i Plantagen,  som ikke er medlemmer af foreningen.
 
 
Personoplysningerne slettes straks lejer/ejerskabet af en grund i Klitplantagen overgår til ny person.
 
 
Ny person indgår i Foreningen - for lejers vedkommende ved indmeldelse og for ejers vedkommende tvunget i følge tinglyst deklaration ved køb af grund.
 
 
Kommunikation mellem foreningens medlemmer og bestyrelsens medlemmer sker via mail eller SMS til bestyrelsens private sådanne. Foreningen har ikke mail adresse. Mails indeholdende følsomme personoplysninger slettes straks, når indholdet af mailen har været sagsbehandlet i bestyrelsen eller af et bestyrelsesmedlem.
 
 
Foreningen har kun elektronisk registrering af medlemmer i et(1) regneark, der i originalen beror hos kassereren og i kopi hos sekretæren
 
 
Sekretæren for Foreningen Klitplantagen Blokhus er persondataansvarlig
 
 
Foreningens persondata kan ikke deles med andre end mundtligt til den resterende bestyrelse i forbindelse med bestyrelsesarbejdet og skriftligt kun mellem sekretær og kasserer. Al anden deling kræver skriftlig godkendelse af medlemmet og forekommer i almindelighed ikke.
 
 
Medlemskab af Foreningen Klitplantagen Blokhus betragtes som et kontraktligt grundlag for at bestyrelsen må håndtere de angivne persondata som ovenfor nævnt.
 
 
Ovennævnte persondatapolitik er en proces, hvor der med stor sansynlighed vil ske ændringer efterhånden som vi bliver klogere.
 
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold