Vejfondsbidrag - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Vejfondsbidrag
Vejfondsbidrag betales til Foreningen Klitplantagen Blokhus.
Generalforsamlingen 2012 vedtog som bekendt både kontingent og vejfondsbidrag for 2013. Vejfondsbidraget opkræves fra grundkøberne i januar 2013 ved opkrævning fra foreningens kasserer, Søren Hald og på foreningens vegne i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning. Det er derfor med stor beklagelse og forundring, at vi nu må konstatere at Peter Wendelboe har stiftet sin egen personlige forening og vil bruge denne som alibi for at skrive til grundejerne om vejfondsbidrag. Den tinglyste deklaration kræver medlemskab af en grundejerforening, og det er som bekendt Foreningen Klitplantagen Blokhus og ikke andre. Derfor tages der kraftigt afstand til Wendelboes handlinger, som direkte undergraver vore relationer til andre samarbejdspartnere som Naturstyrelsen og øvrige myndigheder. Vejfondsbidrag kan i øvrigt kun med frigørende virkning indbetales til Foreningen Klitplantagen Blokhus.
Vi skrev for den gode ordens skyld allerede den 31.7.2012 til Peter Wendelboe om baggrunden og forløbet i det spinkle håb, at han vil ophøre med sine fortsatte skadelige handlinger i forhold til Foreningen Klitplantagen Blokhus. Man kan undre sig og spørge, til hvilket formål?
Mail af 31.7.2012 til Peter Wendelboe:
På Foreningen Klitplantagen Blokhus  generalforsamling den 21.7.2012 blev der vedtaget en række justeringer til vedtægterne med det formål, som der i øvrigt blev detaljeret redegjort for, at have en enhedsforening for lejere og ejere. Disse ændringer blev vedtaget med overvældende majoritet. Foreningen Klitplantagen Blokhus er derfor med de vedtagne vedtægter den legitime, juridisk ansvarlige og forhandlingsberettigede forening for såvel lejere som ejere  indenfor det område som lokalplan 200 omfatter. Dermed opfyldes således den på de købte grunde tinglyste deklaration om pligtig medlemskab af en grundejerforening for området.
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold