Bestyrelsesmøder 21/22 - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Bestyrelsesmøde i Blokhus hos Søren Hald den 1.8.21
Dagsorden
  1. Konstituering af bestyrelsen
  2. Opfølgning på generalforsamlingen den 17.7.2021
  3. Vedtægtsrevision
  4. Opgave og handleplan 2021/22
  5. Skovens dag den 16.10.2021
  6. Bumpsagen
  7. Sten ved vejene
  8. Evt.

1: Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med Fleming Friis Larsen som formand, Jørgen Hein som næstformand, Søren Hald som kasserer, Henrik Lindholm Kristiansen som kontakt til NST og medlem af vejudvalget og Søren Thomsen som sekretær og webmaster.

2: Tak til Kasper Kronborg for referat og bestyrer af slideshow, tak til Jørgen Hein som ordstyrer. Det var en hyggelig generalforsamling med en positiv debat. Formanden kontakter NST for at få navne på ny købere og ny lejere. Vi har intet hørt fra NST omkring den overnatningsplads med bålsted, der er etableret syd i skoven ved Den Brede Vej. Adgangsvejene til stranden ved Bækken er ikke OK, vi tager dette og flere emner op med Naturstyrelsen. Angående hjørnet ved Svalesvinget og Havørns Allé kontakter Henrik Jammerbugt Kommune for at få fornyelsen gjort færdig.

3: Vedtrægtrevisionen er undervejs, skal underskrives og publiceres på hjemmesiden.

4: Henvendelse tiol NST, se tidligere, roser langs vejene og ved stien til stranden for enden af Havørns Allé skal fjernes, vi entrere med nogen, der kan gøre det. Grendynger i skoven er der kun et par stykker tilbage af, den største er lige blevet fjernet. Vi kontakter de beboere, der har dynger liggende.

5: Skoverns dag er fastsat til 16. oktober. Der skal sættes to bænke op, en, hvor der i øjeblikket står en værkbruden bænk på Slettevej ved nedgangen til stranden med en god udsigt over Klitheden. Den anden placeres vest for Havørns Allé. Skiltet ved Brændevinsstien skal rettes op efter en påkørsel. I stedet for et outdated skilt om branddam ved Svalesvinget opsættes et advarselsskilt om brandfare, som vi har andre steder i området. Bestyrelsen efterspørger indbydelse på hjemmesiden og tilmelding, sidste gang var det lidt overraskende så mange, der mødte op trods regnvejr.

6: Bump er forsinket grundet ferie.

7: Vores vognmand har nu skaffet sten, og vi markerer, hvor vi vil have dem placeret.

8: Ikke noget nyt omkring økonomien, der er kommet et medlem mere.

Venlig hilsen
Søren Thomsen

Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold