Grundkøb - Blokhus Klitplantage

Foreningen Klitplantagen Blokhus
Foreningen Klitplantagen Blokhus
Gå til indhold
Grundkøb
Det har gennem mange år været et ønske fra lejerne i Blokhus Klitplantage at kunne købe deres lejede grunde. Gennem ligeså mange år har der været en politisk uvilje til at efterkomme dette ønske.
 
 
De første spæde tanker fra bestyrelsen dukkede frem i 1996 for året efter atter at blive skrinlagt. Politisk var der delte meninger om ønsket om ejerskab, nogle politikere støttede ideen, idet de mente, at staten ikke skulle være grundejer og samtidig leje ud til private. Afdøde miljøminister Svend Auken var helt klart imod ejerskab, i bund og grund var han vel imod, at der forekom sommerhuse i statsskove. Hans modstand gennem årene har formentlig været en væsentlig stopklods for salget af grundene.
 
 
Fra omkring 2004 arbejdede vores egen bestyrelse sammen med andre af vestkystens lejerforeningers bestyrelser for projektet og 26. november 2009 fremsatte miljøminister Troels Lund Poulsen et lovforslag, ”Lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten” lovforslaget kan man se her, et dertil hørende cirkulære kan ses her. Ministerens bemærkninger til lovforslaget kan læses her. Lovforslaget gik glat gennem behandlingerne, ministerens fremsættelsestale kan ses her, der blev afgivet en betænkning, som kan læses her, og loven i sin endelige form blev vedtaget 16. marts 2010, ses her, den blev underskrevet af Dronning Margrethe den 23. marts 2010, ses her.
 
 
Jacob Friis fra Naturstyrelsen har lavet en fin kortfattet redegørelse for forløbet af 1. udbudsrunde, den kan læses her.
 
 
Loven giver mulighed for køb indenfor en 5 års periode. Senest er denne periode forlænget med 5 år til 2019. Første runde er overstået, herefter kan grundene erhverves efter ny vurdering. Også efter salg af en lejet grund kan den erhverves af den ny lejer. Hvis man ikke ønsker at eje sin grund, fortsætter muligheden for at leje uændret. I det hele taget er der ikke ændringer i forhold til salg, eller arvingers overtagelse.

Procedure i forbindelse med køb kan ses her
 
6. maj 2019 modtager Foreningen et brev fra Miljø og Fødevareministeriet der meddeler en beslutning og forlængelse af loven om køb af sommerhusgrunde i yderligere 5 år. Brevet kan læses her.
Samler alle fælles interesser i Klitplantagen
Tilbage til indhold