Blokhus Klitplantage

Gå til indhold

Hoved menu

Tårnet på Høkervej

Nyt

Afslutningen på sagen om tårnet i Blokhus På Teknik- og miljøudvalgets møde mandag den 11.3. indstilles, at der ikke godkendes tilladelse til opførelse af et tårn i Blokhus by.

I føljetonen
omkring det planlagte tårn på Høkervej i Blokhus har vi erfaret, at der på et møde i Teknik- og miljøudvalget den 3. september blev omtalt et tårn på 18 meter i stedet for 23 meter. Omtalen kom i forbindelse med en diskussion om hvor mange ny lokalplaner, man kunne nå i år. Det kunne tyde på at man planlægger at lave en lokalplan, som kan indeholde et tårn på 18 meter og så gå videre i sagsbehandlingen med det.
Ingen af de protesterende parter i sagen kan stille sig tilfredse med et tårn på 18 meter, indvendingerne er uændrede, både fra grundejer/lejer foreningerne og byens forretningsdrivende.
Vi, i bestyrelsen, retter direkte henvendelse til medlemmer af teknik og plan udvalget om deres holdning til tårnet, og det skal ske inden den 24. september, hvor det næste møde er programsat.
Vi har stadig en undren over, at man oprindelig valgte en høringsperiode på 2 uger, når det normale er 5 uger – det er der ikke givet en forklaring på.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Jammerbugt Kommune har inviteret til dialogmøde den 28. august klokken 14:30 - 16:30 om det planlagte tårn midt i Blokhus by. Der er sendt invitation til de personer og foreninger, der har indsendt indsigelser. Der er dog kun inviteret protester inden for høringsperioden, hvilket kun et fåtal af protesterende har været opmærksomme på, herunder de to store lejer/ejerforeninger i Blokhus - vi er således ikke inviteret.
Vores formand Fleming Friis Larsen vil dog fortsat anmode om, at vor forening sender en observatør til mødet, idet vi ikke har været bekendt med høringsfristens udløb samt den betydelige interesse i sagen fra vore medlemmer, som manifesteret på vor generalforsamling i juli.
Formanden fortsætter -
Det er vor opfattelse at en så væsentlig sag bør oplyses og drøftes i en så bred kreds som mulig, så alle oplysninger, herunder evt. fejlopfattelser korrigeres.
At holde mødet i en lukket kreds er ikke i overenstemmelse med gode liberale principper om nærhed til borgerne.
Med venlig hilsen
Fleming Friis Larsen
Formand
Foreningen Klitplantagen Blokhus

Der kommer et stort interview med Formand Fleming Friis Larsen fra os og Formand Jens Saabo fra Blokhus grundejerforening i Nordjyske inden for et par dage.

Protester
Der er ved vores underskriftsindsamling på postkassen på Havørns Allé indkommet 42 underskrifter som er leveret videre. Der er desuden et antal underskrifter via netindsamlingen.

Protest mod planer om et 23 meter højt udsigts- og eventtårn i Blokhus

På vores nyligt overståede generalforsamling var der bred enighed om, at opførelse af et 23 meter højt tårn på Høkervej 4 i Blokhus er en meget dårlig ide. Der foregår i øjeblikket underskriftsindsamlinger flere steder i byen. Vore forening laver, ved formand Fleming Friis Larsen, en henvendelse til borgmester Mogens Gade, hvor vi, som forening, protesterer mod planen, se nedenfor.
Der er mulighed for at underskrive en underskriftsindsamling på nettet på nedenstående adresse

https://www.skrivunder.net/signatures/modstand_mod_opforelse_af_udkigstarn_i_blokhus/  

Desuden vil der blive fremlagt papirark til underskrift på låget af avispostkassen på Havørns Allé, de bliver indsamlet igen i næste uge.

Ordlyden af formandens brev til borgmester Mogens Gade
Kære Mogens Gade,
Som formand for Foreningen Klitplantagen Blokhus retter jeg henvendelse til dig i anledning af den påtænkte plan om bygning af et tårn på 23meter på en central plads i Blokhus.
Foreningen Klitplantagen Blokhus omfatter 138 sommerhusejere og på vor nys afholdte generalforsamling drøftedes projekt tårn indgående. Der var enstemmig enighed om en protest mod etablering og bygning af et tårn- flere benævnte det som en skamstøtte!
Reference til "spøgelseshotellet" som i årevis skæmmede byen blev også anført.
Blokhus har de seneste år ved hjælp af fremsynede politikere som dig og andre gennemgået en positiv udvikling i retning af kønne huse og understøttelse af begrebet den førende nordjyske badeby.
Senest som kronen på værket vort nye Strandhotel som er smukt i den by vore medlemmer er kommet i gennem mange år og for manges vedkommende siden barndommen.
Vi finder tårnet i strid med lokalplanen for området og ønsker ikke at den igangværende revision af lokalplanerne begunstiger projekt tårn.
Med venlig hilsen
Fleming Friis Larsen
Formand
Foreningen Klitplantagen Blokhus

Og Mogens Gades lynhurtige svar
Kære Flemming Friis Larsen

Tak for din mail - som selvfølgelig vil indgå, som en del af beslutningsgrundlaget - når der skal træffes en beslutning om projektets eventuelle realisering !

Venlig hilsen
Mogens Gade
Borgmester

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu